Pimpinan Sekolah

NAMA

JABATAN

RUS’AN HAYYI, S. Pd

NIP. 19691231 200003 1 055

Pembina, IV/a

Kepala Sekolah

AGUS EKO JUWARNO,S.Pd.

NIP. 19660820 199003 1 050

Pembina IV/a

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

JUMAAH, S.Pd.I.

NIP. 19751231 200312 1 017

Pembina, IV/a

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Image result for sman 1 sembalun

H. LALU ZAINUL HAMDI, S. Pd

NIP. 19601231 199103 1 081

Pembina IV/a

 Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Dan Sarana

X

Pin It on Pinterest

X